Little house and lot of money isolated on white

Доверете се на IRD – Investment & Real Estate Development  ние ще ви съдействаме напълно безплатно през целия процес на подготовка и усвояване на сделката. 

Регулаторните изисквания и процедури са сложни и често убягващи, затова в IRD разработихме специализирани финансови и юридически възможности, които помагат на клиентите да предприемат необходимите стъпки с максимално ниво на комфорт. Освен това можем да структурираме проекти и задачи, спазвайки съдебната рамка и създавайки правна среда, която носи дългосрочни ползи за клиентите.

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИe

Пазарни проучвания

Тъй като вие сте наемодател, наемател или инвеститор, пазарната информация е жизненоважна за вземането на най-добрите решения за вашия бизнес.

Маркетинг

Ние ще изготвим ефективни маркетингови планове, които включват най-новите цифрови стратегии за генериране на търсене и привличане на кредитополучатели и инвеститори

Правни услуги

Ние заедно с нашите партньори притежаваме силен опит в областта на юридическите консултантски услуги за недвижими имоти

Финансиране

Учредяване правото на ипотека.

Оценки и анализи

Динамично променящите се пазарни условия през последните години, както и развитието на всички сфери на бизнеса, нуждаещи се по един или друг начин от оценяване на активи, породиха необходимост от повишаване качеството на оценителската работа

отчуждаване на недвижим имот

Консултации във връзка с отчуждаването по реда на Глава III от закона за общинската собственост, както и по реда на Закона за държавната собственост, от квалифициран юрист в сферата на отчуждаването с над 10 години професионален опит

Грижа за собствеността

IRD създаде отдел “Property Care” специалист в цялостното реновиране и изграждане на нови интериорни решения на жилища, административни и промишлени помещения

Консултативни работни места

Кое е правилното работно място, което ще гарантира ефективността и адаптивността в пространството и ще гарантира ангажираността на служителите?

Контакти

За допълнителна информация, или въпроси може да ни пишете, като използвате контактната ни форма или се обадите на +359 884 805 995

+359 884 805 995

бул. „Витоша“ 90 , гр.София

© IRD – INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT. All rights reserved. Политика за поверителност