news2

Купуването и притежаването на недвижими имоти е инвестиционна стратегия, която може да бъде едновременно удовлетворяваща и доходоносна. Ние от IRD – Investment & Real Estate Development ви предлагаме услуги за инвестиране с цел  да предоставим на клиентите си високо опитен, знаещ и добре квалифициран партньор, който би се уверил, че целия процес протича гладко, бързо се вземат решения и се спазва законодателството . 

Ето няколко начина, по които инвеститорите могат да правят пари от недвижими имоти.

 • Станете наемодател.
  Идеален за: Хора с умения за самостоятелно изработване и обновяване, които имат търпението да управляват наематели.
 • Групи за инвестиции в недвижими имоти (REIG).
  Идеален за: Хората, които искат да притежават недвижими имоти под наем без излишни проблеми да го управляват.
 • Къща Flipping (a.k.a. търговия с недвижими имоти).
  Идеален за: Хора със значителен опит в оценката и маркетинга на недвижими имоти и експертизата за обновяване.
 • Тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs).
  Идеален за: Инвеститори, които искат експозиция на портфейл върху недвижими имоти без традиционна сделка с недвижими имоти.

Управление на фондове

Много подходяща алтернатива на инвестицията в недвижим имот е инвестицията в АДСИЦ дружества или Дружества със специална инвестиционна цел.

Проектното финансиране

Подкрепя финансово проекта, като осигурява необходимото собствено участие, плащането на лихви и гарантира потенциални преразходи.

Управление на проекти

Нашите специалисти по управление на проекти ще бъдат вашата застраховка за време и ефективност на разходите, както и точността на проекта.

Маркетинг и реклама

Добрата маркетингова стратегия е от ключово значение за цялостната реализацията на проекта.

Контакти

За допълнителна информация, или въпроси може да ни пишете, като използвате контактната ни форма или се обадите на +359 884 805 995