Your search results

Третото тримесечие е било рекордно за пазара на офис площи в София

Публикувано от ivaylordgroup за октомври 16, 2018
| 0

През третото тримесечие обемът от нови сделки с офис площи в София е надхвърлил достигнатото през цялото първо полугодие на 2018 г. равнище благодарение на повишената активност на наемателите от IT, BPO сектора и центровете за споделени услуги, много от които се разширяват на нови локации, сочи анализ на консултантската компания MBL.

Офис площите в съществуващи сгради са нараснали до 1,93 млн. кв.м., след като нови 10 хил. кв.м. са получили разрешение за ползване. Площта на офисите в строеж се повишава до 393 хил. кв. м, от които около 250 хил. кв.м са планирани за завършване до края на 2019 г. Има планирани още над 210 хил. кв.м, за които все още няма разрешение за строеж и не са започнати строителни дейности.

„Търсенето се покачва и през третото тримесечие на годината бяха подписани нови сделки за над 55 хил. кв.м, а нетното усвояване за периода е 28 хил. кв.м. Данните показват, че за последните 18 месеца нетно усвоените площи са почти колкото построените, което обуславя като цяло високите наемни нива. Очакваме в рамките на следващите 12 месеца тази тенденция да се запази“, коментира Николай Неов, директор „Офис площи“ в MBL.

От началото на годината досега са подписани сделки за общо 105 хил. кв.м, а нетно усвоените площи са близо 72 хил. кв.м – и двата показателя са над средното ниво за последните 10 години. За разлика от предишните три месеца, през това тримесечие наемателите от секторите IT, BPO и центровете за споделени услуги са били сред най-активните на пазара с общ дял над 65% от новонаетите площи. Незаетите клас А и Б офис площи в София към края на септември намаляват спрямо края на юни, достигайки 176 хил. кв.м., а делът им от общия инвентар е 9,1% спрямо 10% през юни, отчитат от MBL.

Средните наеми регистрират леко повишение като при клас А офертните нива варират основно между 12 и 15 евро на кв.м, а при клас Б – между 8 и 11 евро на  кв.м. Очаква се в краткосрочен план наемните нива да останат стабилни.

Източник : Investor.bg

Сравняване на обяви