Your search results

Посреднически договор

Публикувано от ivaylordgroup за юли 3, 2017
| 0

IRD – Investment & Real Estate Development е агенция, която работи изцяло в сферата на услугите. Ние се стремим да предложим най-доброто обслужване на българския пазар и нашите консултанти са подготвени да бъдат полезни във всеки един аспект от областта, в която работят. Тяхната основна задача е да спестят време и усилия на клиентите, и като запознати с всички детайли и непредвидени ситуации в процеса, да сведат риска от сключването на неизгодна за клиентите сделка до минимум.

Един посреднически договор гарантира, че интересите на клиентите са защитени, а ангажиментите на агенцията са ясни и конкретни.

 

Обвързващ ли е посредническият договор за клиента?

Като подписват посреднически договор, клиентите по никакъв начин не се задължават да закупят или продадат недвижим имот само чрез нашата компания. Клиентите дължат плащане само при условие, че консултантът е изпълнил поетите задължения и е намерил купувач за имота или е предложил имот, който клиентите харесват и са пристъпили към сключване на сделка.

Подписването на посреднически договор с нас не задължава клиентите да използват единствено нашите услуги. Задължение се поражда само при условие, че клиентите сключат сделка с лице или за имот, с които са се запознали чрез наш консултант.

 

Защо е необходимо подписването на посреднически договор?

Посредническият договор се подписва, за да гарантира правата и интересите на клиентите по време на целия процес на търсене на подходящия имот или при предлагане на собственост на пазара при възможно най-добри условия.

 

Посредническият договор гарантира, че консултантът ще извърши своите задължения коректно и ще предостави професионално търсената услуга при възможно най-добрите условия. На база посредническият договор клиентите може да се осведомят за предлаганата от нас услуга в детайли, да получат съвет или информация за пазара на имоти, да получат данъчна и юридическа консултация и съответно да защитят правата си като потребители.

 

Какво съдържа посредническият договор?

Договорът се подписва от клиентите и от нашия консултант преди първия оглед на имот. В него се записват всички данни на компанията, както и личните данни на клиентите.

В договора са описани всички права и задължения на клиентите и тези на консултанта, както и размера на възнаграждението, при условие, че се сключи сделка с нашето посредничество.

 

Видове документи:

Сравняване на обяви