Your search results

Инвеститори

Услуги за ново строителство и инвестиционни имоти

За всеки инвеститор в недвижими имоти процесът по цялостно разработване на проект, издаване на разрешения, построяване, маркетинг и продажби, би могъл да бъде сложен, стресиращ и рисков. Но от друга страна същият процес би могъл да бъде изключително печеливш и приятен. Ние създаваме истинска стойност за инвеститорите в недвижими имоти, като същевременно нашите устойчиви проекти променят облика на градската среда.

  • Маркетинг и продажби

Ние комбинираме маркетингова и продажбена експертиза със задълбочена осведоменост за текущите и бъдещи тенденции на пазара на недвижими имоти.

Нашият екип предоставя  цялостен и напълно завършен подход при проучване на пазара, маркетинг и продажби, управлението на имоти и ипотечното финансиране.

  • Реалистичен бизнес план и задание, съобразен с локацията на проекта

Набелязване на проектните цели, касаещи качеството и резултатите, очакваната екологична устойчивост, проектния бюджет, както и други параметри или ограничения.

Разработка на първоначално задание. Извършване на пред-проектни проучвания и преглед на изходни данни за локацията.

  • Управление на фондове в проблемни и подценени имоти

Сравняване на обяви